2019

Årsrapport for 2019 er klart. Regnskap presentert på en helt ny måte!

Talentstipend

Talentstipendet er et samarbeid mellom SpareBank 1 Ringerike Hadeland, SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, SpareBankstiftelsen Ringerike og SpareBankstiftelsen Gran. Formålet med stipendet er å oppmuntre og utvikle unge talenter hjemmehørende i Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran, Lunner eller Nittedal.

Hva er prioritert?

Vi gir til prosjekter og organisasjoner som bidrar til positivitet og utvikling i Jevnaker, Lunner og Nittedal.

Prioriterte formål:

  • Prosjekter og organisasjoner som arbeider for og med barn og ungdom.
  • Prosjekter og organisasjoner som drives av frivillige.
  • Tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet skal prioriteres fremfor kortvarige aktiviteter, arrangementer og prosjekter.
  • Lokalt forankrete prosjekter skal prioriteres fremfor større, fylkesdekkende prosjekter i situasjoner der vi har avgrensede midler til fordeling.
  • Prosjekter og organisasjoner som har klare visjoner og tanker bak sine tiltak.

Vi gir ikke til:

  • Politiske partier eller formål som kan utnyttes i politisk sammenheng.
  • Næringsvirksomhet eller prosjekter i regi av kommersielle selskap der det ikke er tydelig avklart hvordan selskapet håndterer et eventuelt overskudd i prosjektet, eller der det er uklart om det ligger kommersielle interesser bak.
  • Typiske offentlige oppgaver.
  • Lukkete medlemsorganisasjoner.
  • Prosjektsøknader om ren driftsstøtte (lønn, husleie og andre driftskostnader) vil normalt ikke bli innvilget.

Jubileumsgaver kan gis til lag og foreninger som feirer 25, 50, 75 og 100 år. Gaven kan gis etter søknad eller ved invitasjon.

Overordnet målsetting og andre gaveområder