2019

Årsrapport for 2019 er klart. Regnskap presentert på en helt ny måte!

Touch of Dance

3-årig samarbeidsavtale.

Touch of Dance er en non-profitt ideel stiftelse som ønsker å bidra til et godt lokalmiljø. De aktiviserer rundt 280 barn og unge i Nittedal som ønsker å uttrykke seg med dans. For heve kvaliteten har sparebankstiftelsen og ToD inngått en 3 årig samarbeidsavtale der vi bidrar med i alt kr 300.000