2019

Årsrapport for 2019 er klart. Regnskap presentert på en helt ny måte!

Resultat av kundevalg 2018

I kundevalget til generalforsamlingen som fant sted 5.3.2018 ble følgende personer valgt:

 

Valg av 3 medlemmer til generalforsamlingen 2018— 2022:

På valg:
Dorthe Sandli (Jevnaker)
Knut Bratlie (Lunner)
Hilde Thorkildsen

Valgte medlemmer:
Dorthe Sandli (gjenvalg)
Hilde Thorkildsen (gjenvalg)
Lasse Lehre (ny)

 
Valg av 2 varamedlemmer til generalforsamlingen 2017/18:

På valg:
Nils Thomas Fearnley (Nittedal)
Wilmar Johansen (Jevnaker)


Valgte medlemmer:
Nils Thomas Fearnley (Nittedal) (gjenvalg)
Wilmar Johansen (Jevnaker)  (gjenvalg)