2019

Årsrapport for 2019 er klart. Regnskap presentert på en helt ny måte!

Ny daglig leder

Bjørn Haugen Morstad er ansatt

Bjørn Haugen Morstad er ansatt som ny daglig leder med virkning fra 1.9.2018 da nåværende daglig leder Magnus Magnussen går av med pensjon.

Bjørn Haugen Morstad har fartstid fra styret i tidligere Sparebanken Jevnaker Lunner og han var med å etablere SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal i 2010. Han har vært med i styret for Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal siden starten. Det siste året har han vært styrets leder.

Han har også vært styremedlem i SpareBank 1 Ringerike Hadeland siden oppstarten i 2010.

Bjørn Haugen Morstad er siviløkonom, autorisert finansanalytiker og har bred erfaring fra bank og finans.

Han er bosatt  i Søndre Oppdalen i Lunner kommune.

 

Det var i alt 28 søkere til stillingen.

 

Torbjørg Raastad
Fungerende styreleder