2019

Årsrapport for 2019 er klart. Regnskap presentert på en helt ny måte!

Ledig stilling

Vi søker ny daglig leder

SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal ble opprettet 1.7.2010 i forbindelse med fusjonen mellom de tre lokale sparebankene på Hadeland og Ringerike som ble til SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Sammen med de to andre stiftelsene, SpareBankstiftelsen Gran og SpareBank-stiftelsen Ringerike, skal vi være langsiktige, stabile eiere i banken.

Sparebankstiftelsens formål er å forvalte egenkapitalen som ble opparbeidet gjennom nesten 150 år i Sparebanken Jevnaker Lunner på en trygg og langsiktig måte.

Halvparten av overskuddene så langt er avsatt til gavetildelinger og det er til sammen bevilget gaver til lag, foreninger og prosjekter i de tre kommunene på ca. 100 millioner kroner siden etableringen.

Styret behandler årlig ca. 50 prosjektgavesøknader og i tillegg mottar vi ca. 150 breddegavesøknader fra lag og foreninger. Sistnevnte søknader mottas og administreres av sparebanken.

Vi benytter eksterne samarbeidspartnere på viktige områder som finansforvaltning, regnskap og IT/hjemmeside/facebook.

Vår daglige leder går av med pensjon i løpet av høsten 2018 og vi søker etter en kompetent person som skal ivareta den daglige driften med alle dens oppgaver.

Daglig leder er den eneste ansatte i selskapet.

I tett dialog med styrets leder og det øvrige styret skal daglig leder være en viktig bidragsyter for å videreutvikle sparebankstiftelsen til beste for lokalsamfunnene innenfor vårt virkeområde.

 

Vi ønsker deg som har/er:

 • Ledererfaring og gjerne formell utdanning på høyskolenivå
 • Gode økonomikunnskaper og kunnskap om kapitalforvaltning
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra mediehåndtering og omdømmebygging
 • Evne til å jobbe systematisk og strukturert på selvstendig basis
 • God til å bygge og videreutvikle relasjoner
 • Lysten til å gjøre alt fra A til Å.
 • Fleksibel i forhold til arbeidstid.

 

Vi kan tilby:

 • En interessant stilling og rolle i lokalsamfunnet
 • Varierende arbeidsmengde, men anslagsvis en 80 % stilling
 • Lønn og godtgjørelse etter avtale

 

Lenke til stillingsinstruks: Stillingsinstruks

Egnethet til stillingen kan bli tillagt avgjørende vekt ved ansettelse. Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerlisten er unntatt fra offentlighet.

 

Søknad med CV, attester og referanser sendes:

rekruttering@sparebankstiftelsenjln.no

Søknadsfrist 25. januar 2018