2019

Årsrapport for 2019 er klart. Regnskap presentert på en helt ny måte!

Laget i mitt hjerte

I forbindelse med at Sparebanken i Jevnaker og Lunner er 150 år i 2012 skal Sparebankstiftelsen dele ut kr 600 000 i ekstra jubileumsgaver.

Dette skal gjøres på den måten at folket skal være med på å bestemme.

I perioden 18. – 30. april er det annonsert i lokalavisene, i Radio Randsfjord og på stiftelsens hjemmesider at folk kan komme med forslag til lag som de mener fortjener en ekstra gave.

Det er nedsatt en jury som består av 4 medlemmer - en representant fra hver av kulturetatene i Lunner og Jevnaker, en fra sparebanken og en fra sparebankstiftelsen.

Jury har to oppgaver:

1. Nominasjon av de lag som får være med på avstemningen etter følgende regler

 • Type lag/forening
  • Kultur(sang, musikk, dans, teater o lign)
  • Idrett
  • Humanitære organisasjoner(lokallag av Røde Kors, Norsk Folkehjelp etc)
 • Aktivitet/virksomhet
  • Laget må utøve en bred, allmennyttig virksomhet i Jevnaker eller Lunner
  • Medlemskap må være åpen for alle og laget må kunne vise til en viss aktiv medlemsmasse

2. Fordeling av gavebeløpene

Avstemningen foregår på nettet via hjemmesiden til stiftelsen der en må logge på med sin facebook-profil.  Grunnen til dette er at en kun har lov til å stemme en gang, og det sikrer vi med denne fremgangsmåten.  De som ikke er på facebook kan levere sin stemme på blankett i bankens lokaler på Jevnaker og Harestua.

Avstemningen foregår i tidsrommet 10. – 30. mai.

Juryen fordeler gavebeløpene (kr 300 000 i hver kommune) etter disse retningslinjene:

 • Det laget som har fått flest stemmer skal ha størst beløp, og rekkefølgen er gitt ut fra stemmetallene.
 • Juryen kan fordele beløpene ellers etter skjønn, men det skal legges vekt på følgende forhold
  • Stemmetallene lagene i mellom.
  • Lokalkunnskap om lagets aktiviteter
  • Dersom det er unormale høye stemmetall, eller det er tegn på juks, bør dette undersøkes før juryen eventuelt godkjenner avstemningsresultatet.

Utdeling av gavebeløpene vil skje på

 • Lunner: Roa-dagen 9. juni
 • Jevnaker: Liv & Røre-dagen 16. juni