Søknadsperioden for breddegaver er over. For prosjektgaver kan du søke hele året.

Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal i perioden 15-21 mars.

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ og skal se til at stiftelsen utøver sin virksomhet i henhold til vedtektene. Generalforsamlingen velger styre og godkjenner årsregnskapet

Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal i perioden 15-21 mars.

Delta i valget her

https://valg.kantega.no/valg/sbrh

Det skal velges 3 representanter og 2 vararepresentanter til generalforsamlingen i stiftelsen.

Kunder i Sparebank1 Ringerike Hadeland bosatt i Jevnaker, Lunner eller Nittedal kan stemme. 

Valget foregår kun elektronisk.