10 FEB

Søknadsfrist for breddegaver er 10. februar!
Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere kan du søke hele året.

Prosjektgaver

Hadeland O-lag

Kr. 50.000,-

Orienteringslaget, som er et orienteringslag for hele Hadeland, skal fornye O-kartet på Brovoll i Lunner. Vi delfinansierer dette.

Gjelleråsen IF

Kr. 1.000.000,-

GIF er et fler-idrettslag med 7 ulike idrettsgrener med mange uorganiserte tilbud og totalt ca. 2000 aktive medlemmer. Klubben er bevisst på at tilbudene skal involvere hele lokalsamfunnet og samarbeid med skolene i området er unikt. GIF vant NIF sin Inkluderingspris 2010 på Idrettsgallaen på Hamar, først og fremst for tilbud til psykisk utviklingshemmede. De skal nå bygge ut Slattum Aktivitetspark i samråd med Slattum skole. Her bygges det bl.a. kunstgressbane, friidrettsbane og klatrestein.

Stiftelsen Randsfjordfestivalen

Kr. 1.200.000,-

Styret i festivalen har tatt initiativ for å etablere et badeanlegg i Randsfjorden som skal være i drift i sommermånedene. Dette er et viktig stedsutviklingsprosjekt for Jevnaker og vi støtter derfor prosjektet med en betydelig andel av finansieringen.

Harestua Samfunnshus BA

Kr. 100.000,-

Harestua Samfunnshus drives på dugnad av representanter for andelseierne og har eksistert siden 1.1.1959. Formålet er å skaffe kretsens foreninger og lag samlingslokale og ved forsvarlig forvaltning og utvikling, muliggjøre et rikere kulturliv og sosialt arbeid i distriktet. Laget har ikke erverv til formål. Lokalet skal nå restaureres med bl.a. nytt kjøkken.

Hadeland Tredreieklubb

Kr. 40.000,-

Hadeland tredreieklubb ble startet i 2005 på Granavollen. Klubben har behov for eget lokale med utstyr for tredreiing, der medlemmene kan møtes. De har planer for kurs for skolebarn og ungdom. Lokalet de nå leier og skal ominnrede ligger i Gran kommune, men klubben har medlemmer fra hele Hadeland. SpareBankstiftelsen Gran er hovedstøttespiller til prosjektet.

Ringerike International Youth Film Festival

Kr. 50.000,-

Festivalen gjennomføres for 3. gang og er en filmfestival med filmer laget av ungdom mellom 14-26 år. Den har allerede en høy profil i hele EU og er kjent over hele verden. Den ble forrige år besøkt av 25 nasjoner med visning av 73 filmer. Festivalen ble etablert i Langesund i 2015. Festivalen arrangeres på Ringerike og SpareBankstiftelsen Ringerike er hovedsponsor.

Nittedal Skiskytterlag

Kr. 150.000,-

Søkeren har anlegget sitt på Sagerud der de har løyper, standplass med selvanvisende utstyr og et nyrestaurert klubbhus. De mangler strøm inn i anlegget og til nå har de brukt aggregat. De skal nå legge strøm inn til anlegget, noe som koster ca 400.000.

Nittedal Kulturskole

Kr. 75.000,-

Musikalen «Fyr og Flamme» har vært satt opp utenfor kommunen de senere år. Denne skal nå settes opp på ny i det nye kultursenteret. Vi støtter kulturskolen med en del engangskostnader i denne forbindelse og har meddelt at de ved fremtidige oppsetninger må søke støtte i form av breddegave.

Friskis & Svettis Jevnaker

Kr. 125.000,-

Jevnaker kommune har inngått partnerskap med Friskis&Svettis Jevnaker og JIF Allianse for å tilrettelegge for idrettsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser i kommunen. «Tren deg GLA'» er derfor et helt nytt fritidstilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser i Jevnaker, og alle våre nabokommuner er også invitert. Vi støtter prosjektet med 50 % av prosjektkostnaden som går til tilpassede spinningsykler og annet utstyr.

HLF Ringerike

Kr. 50.000,-

Foreningen som jobber for hørselshemmede i lokalsamfunnet fikk støtte også for et hørselsprosjekt i 2016. Prosjektet for 2018 er et stort kompetanseutviklingsprosjekt for lokale helsebedrifter.

Tycho Brahe Instituttet AS

Kr. 600.000,-

Søker eier i dag Solobservatoriet på Harestua og har store planer for utbygging av dette. Det er i dag et besøkssenter for barn og voksen som vil oppleve naturen, verdensrommet og hvordan et forskningssenter fungerer. Arkitektkontoret Snøhetta skall lage et forprosjekt for denne utbyggingen. Vi ser på dette prosjektet som et stedsutviklingsprosjekt og vårt bidrag dekker 1/3 del av prosjektkostnaden.

Hadeland Glassverk kunst- og kulturformidling AS

Kr. 300.000,-

I 2018 har søkeren hentet utstillingen «Eventyr i Mummidalen» fra Southbank Centre i London. Denne utstillingen har vært en av Londons mest besøkte familie attraksjoner i 2017. Vårt bidrag går til busstransport og inngangspenger for skolebarn i våre tre kommuner.

Mental Helse Lunner

Kr. 100.000,-

Foreningen har laget planer for et grøntareal med forskjellige aktiviteter ved Tunet i Lunner sentrum. Planen gjennomføres i samråd med Lunner kommune. Aktivitetsplassen er også tenkt brukt av lokalbefolkningen blant annet de som bor i omsorgsboligene i nabolaget.

Nesbakk Vel

Kr. 70.000,-

Velforeningen har som formål å gjøre Jevnaker sentrum til et triveligere sted å bo og besøke. De har planer om å bygge en gjestebrygge for bading samt besøkende til Nesbakken med tilhørende trapp og lys.

Lunner Fotballklubb

Kr. 50.000,-

Lunner FK, som ble stiftet i 2008,er en fortsettelse av fotballgruppa i Lunner IL. Klubben vil nå samle historien til Lunnerfotballen, som startet helt tilbake i 1920-årene, i en bok som skal utgis ved åpning av det nye klubbhuset våren 2018 samtidig med at den nye fotballklubben fyller 10 år.

Nittedal IL Skigruppa

Kr. 300.000,-

Skigruppa er en av fem grupper i Nittedal IL, som totalt har 650 medlemmer i skigruppa. Av disse er 450 aktive utøvere. Gruppa er raskt voksende, og består av 11 treningsgrupper og en skiskole. Idrettslaget utvider og rehabiliterer nå skihytta ved Li skole.

Dagaktivitetssenteret ved JORS

Kr. 20.000,-

Dagsenteret ved Jevnaker Omsorgs- og Rehabilitetssenter arrangerer turer i nærområdet for deltagere på dagaktivitetssenteret, men sommerturen i år vil være noe mer ressurskrevende enn tidligere og sparebankstiftelsens støtte går til reduksjon av egenandelen slik at flere har anledning til å delta.

Fritid For Alle – Lunner

Kr. 600.000,-

Dette er et prosjekt under UngHadeland og Kulturkontoret i Gran og Lunner kommune, som har som mål å fange opp barn og unge som faller utenfor det ordinære aktivitetstilbudet. Prosjektgaven fra Sparebankstiftelsen går til aktivitetsskapende tiltak og ferietilbudet Ferie For Alle. Midlene er fordelt over 3 år.

Kulturbruket Harestua

Kr. 100.000,-

Kulturbruket Harestua er en samling av uavhengige kulturuttrykksleverandører som jobber for å fremme et bredt kulturuttrykk i lokalsamfunnet. Festivalen «Sagstokk 2017» vil være en arena for å vise frem lokal stolthet forankret i nærkultur. Det betyr å være en arena der lokale lag og foreninger, frittstående aktører innen fritidsaktivitet, kor, dans, musikk, skuespill, teater, ungdom og ungdomskultur, vel og lokale næringsbidrag får en mulighet til å vise seg frem og invitere Lunner og Hadelandsbefolkning til aktivitet og deltagelse.

Hakadal IL

Kr. 700.000,-

Hakadal IL Langrenn er en aktiv langrennsgruppe nord i Nittedal kommune. De utvider nå sitt snøproduksjonsanlegg som har vært i drift siden 2015 til hele lysløypa, som i dag fungerer som et naturlig samlingspunkt for både skirenn og skitrening for et samlet skimiljø i store deler av regionen. På dagtid fungerer det også som et viktig rekreasjonsområde for småbarnsfamilier, skoler, barnehager og andre. Her arrangeres skidager, skikurs og bursdager. Anlegget er tilknyttet løypenettet i Nordmarka og fungerer som en inngang til Skiforeningens løypenett.

Jevnaker IF Skøyter

Kr. 470.000,-

Kunstisbanen på Jevnaker, som er et regionanlegg, trenger nye sikringsputer i svingene. De har tidligere fått kr 400.000 til formålet og dette tilsagnet faller nå bort. Kommende sesong vil foreningen stå som arrangør av NM Allround og prosjektet må være ferdig til dette arrangementet.

Harestua IL

Kr. 2.500.000,-

Harestua IL er den største frivillige organisasjonen på Harestua, og teller 1040 medlemmer. Det skal nå bygges nytt klubbhus i tilknytning til idrettsanlegget. Klubbhuset skal inneholde sosialt rom og møtelokaler, garderobeanlegg og parkeringsmuligheter for maskiner som benyttes til vedlikehold av anlegg samt lager.

Jevnaker Ungdomsteam

Kr. 65.000,-

Jevnaker Ungdomsteam i samråd med Jevnaker Folkebibliotek etablerer Teknoverkstedet. Målsetning med Teknoverkstedet er å øke barn og ungdommers interesse for, og kunnskap om, teknologi og realfag. Gjennom en rekke temakvelder vil barn og ungdom gjennom aktiv deltakelse i eksperimenter og øvelser bli kjent med ulike temaer innen teknologi og realfag.

Bronsebukkene v/Hadeland Teaterlag

Kr. 75.000,-

Friluftsteateret ble tidliger spilt på Midtre Olimb på Jevnaker, men ble lagt ned for noen år siden på grunn av dårlig økonomi. Teateret forsetter nå på Hadeland Folkemuseum i regi av Hadeland Teaterlag. Det blir et enklere opplegg med ny musikk og regi. SpareBankstiftelsen Gran har fått tilsvarende søknad og har også innvilget 75.000 kr.

Bergermarka Velforening

Kr. 100.000,-

Dette er en stor velforening med foreløpig 80 medlemmer. De har nå planlagt en aktivitetspark med fotballbane, hinderløyper, gapahuk m.m. Dette blir en aktivitetspark for alle aldre.

Grua IL

Kr. 80.000,-

Grua UIL er ett breddeidrettslag med stor aktivitet. De trenger nå en ny varmebrakke i alpinbakken. I tillegg til å være varmebrakke er denne også kiosk og inneholder styring av det tekniske i bakken. Alpinbakken er et samlingssted for barn og unge på vinterstid på Grua.

Danseverket

Kr. 50.000,-

Danseverket (tidligere Touch of Dance) er et dansesenter som jobber for et levende dansemiljø i Nittedal. Gjennom faglig god undervisning i et bredt utvalg dansestiler, ulike prosjekter og forestillinger tilrettelegger vi for mestring, gode minner, danseglede og økt livskvalitet for danseglade i alle aldersgrupper på alle nivåer. Vår støtte gis nå som en forlengelse av en treårig utviklingsavtale «Kvalitetsløftet»

Hadeland Glassverk

Kr. 300.000,-

Hadeland Glassverk har startet en større satsing på kunst og kultur for «folk flest». De har et ønske om å gjøre kunst og kultur tilgjengelig for skolebarn i nærmiljøet. Vi mener at Hadeland Glassverk er en naturlig arena for dette med vår kulturarv, både når det gjelder lokaliteter og historie. De har gode muligheter til å knytte til seg prosjekter i verdensklasse og det gjør de nå ved å kjøpe/leie utstillingen Wildlife. For at skoleelevene i vårt distrikt skal få mulighet til å komme og oppleve denne utstillingen, og selv også aktivt delta, støtter vi dette kultur/miljøprosjektet. Opplegget vil bli laget gjennom et samarbeid mellom skole og bedrift.

Hadeland O-Lag

Kr. 75.000,-

Initiativtager bak prosjektet Stolpejakten Hadeland er Hadeland Orienteringslag. Målet med prosjektet er å motivere flere Hadelendinger til å komme seg i aktivitet. Til prosjektet trengs det oppdaterte kart. Bidraget vårt går til nytt kart for Roa samt oppgraderinger på Grua og Jevnaker.

Jevnaker Speidergruppe

Kr. 75.000,-

Speidergruppa driver Speiderheimen i Jevnaker. Denne er gammel og trenger renovering. Vårt bidrag skal gå til nytt kjøkken og varmtvannsopplegg. Renoveringsprosjektet omfatter også nytt el-anlegg som er helt påkrevet. Dette finansieres på annen måte.

Nittedal IL Skigruppa

Kr. 700.000,-

Laget har totalt 650 medlemmer i skigruppa, 450 av disse er aktive utøvere. Gruppa er raskt voksende, og består av 11 treningsgrupper og en skiskole. Skigruppa opplever en veldig stor rekruttering, også fra stadig nye boligfelt, som skaper et aktivt skimiljø med bredt og aktivt engasjement hos veldig mange små og store i nærmiljøet. De siste årene har vært svært vanskelige snøforhold og de satser nå på kunstsnøproduksjon som stiftelsen delfinansierer.

Randsfjord Skytterlag

Kr. 40.000,-

Skytterlaget, som har et aktivt skyttermiljø gjennom med medlemmer fra 10 år til over 80 år, har et utendørs skyteanlegg i Ringerike skytesenter. Randsfjord skytterlag satser i samarbeid med hele skytesenteret mot å videreutvikle skytesporten for spesielt å tiltrekke seg ungdom. Laget har behov for oppgradering av det elektroniske skiveanlegget, noe vi delfinansierer.

Hadeland Teaterlag

Kr. 25.000,-

Teaterlaget satte opp «En julefortelling» av Charles Dickens på Hadeland Glassverk i 2016. Nå gjentar de suksessen i 2017. De ønsker bl.a. og gi lokal ungdom som utdanner seg videre innen teater til å komme hjem og få spille små og store roller, gjerne i samarbeid med profesjonelle aktører. Vi støtter dette viktige utviklingsarbeidet.

Jevnaker Menighet

Kr. 100.000,-

Det nye orgelet i Jevnaker Kirke er nå på plass og det planlegges nå innvielse og presentasjon av for et så bredt publikum som mulig. Det planlegges festskrift med bl.a artikler om kirkens orgelhistorie og beskrivelse av det nye orgelet. I tillegg ønsker vi å få realisert en serie konserter, blant annet 5 skolekonserter.

Jevnaker Hage

Kr. 80.000,-

Foreningen Jevnaker hage arbeider med etablering av en samfunnshage for hele bygda. Prosjektet er bygd på permakulturprinsippet, som kort sagt er et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, ikke mot naturen. Dette prosjekt er spesielt og er viktig for barn og ungdoms forhold til naturen og bruk av jorden til dyrking av grønsaker, urter m.m. på en bærekraftig måte. De planlegger nå å investere i et miljøvennlig toalett uten avløp som vi er med på å finansiere.

Jevnaker Lions Club

Kr. 30.000,-

Lions fyller 100 år i 2017. I den forbindelse innbys alle pensjonistene i bygda til hyggekveld i Jevnakerhallen. Ved siden av å bruke en betydelig egenkapital støtter vi dette fine tiltaket for de eldre på Jevnaker.

Hønefoss-Ringerike Rotaryklubb

Kr. 50.000,-

Klubben har tatt initiativ til å lage en film om skogbruket og skogsindustriens historie og betydning for vårt distrikt. Vi hadde i sin tid betydelig skogsindustri i Jevnaker kommune med to store industribedrifter i Kistefos Træsliberi og Randsfjord Tremasse- og papirfabrikk. Vi støtter derfor prosjektet sammen med blant annet SpareBankstiftelsen Ringerike.

Pluss Ungdomsmiljø

Kr. 90.000,-

PLUSS Ungdomsmiljø er ungdomsarbeidet til Nittedal og Hakadal menigheter. Aktiviteten i PLUSS er betydelig og samler ukentlig ca.75 ungdommer i snitt, hver fredag. PLUSS Ungdomsmiljø jobber bevist og hard for å være et trygt, rusfritt og inkluderende sted for ungdommen i Nittedal. Vår støtte går til lyd- og lysutstyr og møbler til den nye kirken.

Jevnaker IF Fotball

Kr. 93.000,-

Fotballklubben har en betydelig virksomhet med over 300 aktive spillere i alderen 6-30 år. Klubben går til innkjøp av 4 stk. baner for spillere i aldersgruppen 6 og 7 år. Dette går under navnet 3 v 3 som tilsier at det er 3 spillere på hvert lag. Det spilles på bane 15x10m med lite mål uten keeper.

Hadeland Nært og Naturlig

Kr. 75.000,-

Sommerkonsertene ved Hadeland Glassverk har blitt en tradisjon. Dette er populære gratiskonserter med lokale sang- og musikkartister på lørdagene i juli og august. Vi støtter konsertene sammen med Regionrådet for Hadeland, mens Hadeland Glassverk bidrar med markedsføring og er teknisk arrangør.

NM Ski 2017

Kr. 55.000,-

Norgesmesterskap i langrenn arrangeres på Lygna i 2017 og for å gjøre dette til en stor folkefest vil alle skolebarn i distriktet ble invitert til arrangementet. Begge sparebankstiftelsene på Hadeland er med på å dekke noe av bussutgiftene sammen med blant annet Regionrådet og Oppland Fylke.

Randsfjordfestivalen

Kr. 200.000,-

Det planlegges en ny festival på Jevnaker i 2017. Festivalen organiseres som en stiftelse og planene er at dette skal bli en årlig festival basert på et bredt publikum. I tillegg til mange dagaktiviteter planlegges det kveldsunderholdning for både barn og voksne.

Jevnaker Bordtennisklubb

Kr. 60.000,-

Jevnaker BTK ønsker å investere i fire nye og moderne varmepumper som programmeres til å varme i forkant av og under planlagte aktiviteter. På denne måten vil klubben spare store oppvarmingsutgifter. Klubben opplever stor rekruttering og teller nå over 100 aktive medlemmer.

Breddegaver

Lagets / foreningens navn
Tildelt beløp
GIF Storby
30000
Nittedal Svømmeing og Livredning
10000
Hjertetrimmen
3000
Nittedal Røde Kors
5000
Nittedal Røde Kors Besøkstjeneste
4000
Nittedal Frivilligsentral
30000
Nittedal Helselag
3000
Skyttas Venner
7000
Danseverket Nittedal
30000
Hakadal Blåseorkester
10000
Kosak
4000
Nittedal Mannskor
3000
Nittedal Teater
30000
Rotnes Skolekorps
30000
Trollskogen Teater
30000
Hakadal Pensjonistforening
5000
Hakadal seniordans
3000
Nittedal seniordans
3000
Nittedal speidergruppe
10000
Nordre Nittedal Pensjonistforening
5000
Nitelven Travlag
3000
Søndre Nittedal Pensjonistforening
5000
Turkameratene Nittedal Turlag
10000
Ballangruds Minnefond
3000
Friskis & Svettis Jevnaker
3000
Jevnaker Curlingklubb
3000
Jevnaker IF Turn
10000
Randsfjorden seilforening
5000
Jevnaker Røde Kors
15000
Jevnaker Sanitetsforening
3000
Pårørende-/vennegruppa ved JORS
7000
Austjord Musikkorps
30000
Glassheim Rock og Kulturscene
3000
Halvdan Svartes Guttekor
5000
Jevnaker Barnekor
5000
Jevnaker Leikaring
5000
Arr.komiteen for Sognsbygda
5000
Bergemarka Velforening
2000
Bergerbakken Barnehage SU
3000
Bratvoldgrinda Velforening
2000
Bøndernes Hus
10000
FAU Stortjernet Barnehage
2000
FAU Jevnaker skole ungdomstrinnet
5000
Foreningen Jevnaker Hage
5000
Hadeland Glassverks pensjonistforening
5000
Hekta juniorklubb for 10-12 åringer
3000
1. Jevnaker Speidergruppe
9000
Jevnaker Bygdekvinnelag
3000
Jevnaker Frivilligsentral
30000
Jevnaker Historielag
5000
Jevnaker Menighet babysang
2000
Jevnaker Menighet diakonutvalget
2000
Jevnaker Menighetsblad
3000
Jevnaker Pensjonistforening
7000
Jevnaker Rotary
3000
Jevnaker seniordans
2000
Joy-time
3000
Lions Club Jevnaker
5000
Naturvernforbundet Jevnaker
3000
Nerengbygda velforening
2000
Nordby Gardsbarnehage
2000
Norema Seniorklubb
5000
Prestekragen menighetsbarnehage
3000
Prestmoen velforening
2000
Randsfjord Frimerkeklubb
2000
Roseveien grendelag
2000
Sagtomta velforening
2000
Sotunge velforening
2000
SpareBank 1 JLN pensjonistforening
5000
Stortjernets velforening
2000
Toso 4 H
5000
Østre Jevnaker gammeltek.for.
2000
Lunner Pentanque Klubb
2000
Lunner Skytterlag
7000
Nordre Oppdalen Idrettslag
7000
Oslos Skøytevenner
5000
Harestua Sanitetsforening
3000
Lunner Frivilligsentral
30000
Lunner Røde Kors hjelpekorps
15000
Lunner Sanitetsforening
3000
Pårørende/venneforeningen LOS
7000
Fagertun Barne- og Ungdomsteater
30000
Furuleiken Spell- og danselag
3000
Harestua Samfunnshus
10000
Harestukoret
5000
Kordial
5000
Lunner kammerkor
5000
Lunnerkoret
5000
Sangkoret GLALAS
5000
Skogglimt BA
10000
Vestre Lunner Musikkforening
10000
11'ern Grua
2000
FAU Lunner ungdomsskole
3000
Fellesrådet for NMS-foreningene
3000
Gamleskolens Venner
2000
Grindvoll og Lunner husmorlag
2000
Grindvoll Vel
2000
Grua/Harestua Menighetsråd
5000
Hadeland Quiltelag
2000
Harestua Arena Barnehage FAU
3000
Harestua Bridgeklubb
2000
Harestua vel
2000
Lundby misjonsforening
2000
Lunner 4 H
5000
Lunner Hagelag
2000
Lunner Historielag
5000
Lunner Husflidslag
3000
Lunnerkollen vel
2000
Lunner Menighetsråd
5000
Lunner Pensjonistforening
5000
Lunner Seniordans
3000
Lærerpensjonistene i Lunner
3000
Menighetsbladet Lunner, Gran, Harestua
3000
Norges Vetaranforbund int.Operasjoner
2000
Normisjon Lunner
4000
Oppdalen lille misjonsforening
2000
Oppdalen misjonsforening
2000
Royal Rangers Harestua
10000
Runden vel
2000
Toppen eldretreff Heimly
2000
Vassjø Fiskeforening
3000

Aktueltarkiv