10 FEB

Søknadsfrist for breddegaver er 10. februar!
Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere kan du søke hele året.

Søk breddegave

1. Om laget / foreningen

Lagets / foreningens organisasjonsnummer. Vet du ikke hva deres organisasjonsnummer er, søk opp på brreg.no.

Beskriv eventuelle spesielle aktiviteter og / eller planer i nærmeste fremtid som gjør at dere har spesielt behov for midler.

2. Medlemmer

3. Kontonummer

Fyll inn kontonummer som skal benyttes for innbetaling.

4. Kontaktperson

Fyll inn navn og adresse til kontaktperson. Pass på at alle opplysninger er korrekt. Benytt en e-postadresse som blir rutinemessig sjekket. Det er denne adressen en bekreftelse av innsendingen blir sendt til.

5. Informasjon fra siste årsregnskap

6. Samtykke

Søk om breddegave

Aktueltarkiv